Iloinen ryhmä naisryhmä, jotka edustavat Proinno-ajattelutapaa, työskentelevät yhdessä valmistaakseen innovatiivisen yhteisprojektin työtilassa.
INNOLEAN® SPRINTTI: Tehosta. Sujuvoita. Johda. Kehitä.

Kenellä on varaa olla kehittämättä toiminnan sujuvuutta?

Autamme kehittämään sujuvampaa työn arkea ja parempaa johtamista. Tehosta! SPRINTTI vauhdittaa työn arkea ja parantaa tuottavuutta. Sujuvoita! SPRINTTI poistaa pullonkaulat ja tekee työstä nautinnollisempaa. Johda! SPRINTTI antaa työkalut tehokkaaseen päivittäiseen johtamiseen. Kehitä! Säästä euroja ja aikaa - Kehitä työarkea ja johtamista SPRINTTI:n avulla! Sijoitus, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti!

INNOLEAN® SPRINTTI on intensiivinen kehitysprojekti, joka auttaa sinua viemään STARTTI-tutkimuksessa esiin nousseet kehityskohteet käytäntöön ja saavuttamaan konkreettisia tuloksellisia parannuksia työyhteisössäsi. Autamme kehittämään työn arkea sujuvammaksi ja johtamista paremmaksi.

Sprintti-kehitysprojekti tarjoaa lukuisia konkreettisia hyötyjä organisaatiollesi ja sen työntekijöille. Parantunut työilmapiiri, sitoutuneempi työyhteisö ja tehokkaampi toiminta johtavat parempiin tuloksiin ja lisäävät työhyvinvointia.

 • Kehitystoimenpiteiden suunnittelu ja aikataulutus. Yhteistyössä asiakkaan kanssa valitaan 1-3 tärkeintä kehityskohdetta STARTTI-tutkimuksen tulosten pohjalta.
 • Laaditaan selkeä ja mitattava SMART-kehityssuunnitelma valittujen kehityskohteiden saavuttamiseksi.
 • Toimenpidevastuiden jakaminen ja resurssien allokointi. Varmistamme, että kehitystoimenpiteille on nimetty vastuut ja resurssit, jotta ne voidaan toteuttaa tehokkaasti.
 • Käytännön toimenpiteiden toteutus ja ohjaus. Projektin asiantuntijat auttavat sinua käytännön kehitystyössä ja kehitystoimenpiteiden toteuttamisessa.
 • Muutoksen johtaminen ja viestintä. SPRINTTI-projekti tarjoaa monipuolista muutoksen tukea, kuten työpajoja, valmennusta, asiantuntijapalveluita ja sparrausta.
 • Aktiivinen seuranta ja ohjaus varmistavat kehitystyön tehokkuuden ja tuloksellisuuden.
 • Kehitystyön vaikutusten seuranta ja raportointi.

SPRINTIN kesto on 3 – 12 kk

Ota yhteyttä jo tänään ja varaa maksuton online-esittely!

Proinno – Terve työkulttuuri ja tuottava toiminta

SPRINTTI on yhdistelmä käytännönläheistä kehitystyötä ja monipuolista muutoksen tukea. Se on suunniteltu erityisesti STARTTI-tutkimuksen tulosten hyödyntämiseen ja tuloksellisten parannusten saavuttamiseen työyhteisössä.

Päivittäisen toiminnan sujuvuus:

 • Tunnistamme ja ratkaisemme tehokkuutta haittaavat tekijät.
 • Luomme selkeät prosessit ja toimintamallit.
 • Parannamme tiedonkulkua ja viestintää.

Johtaminen ja esihenkilötyö:

 • Vahvistamme esihenkilöiden kykyä johtaa ja motivoida tiimiään.
 • Luomme avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin.
 • Selkeytämme rooleja ja vastuita.

Työn organisointi:

 • Varmistamme, että työ on organisoitu tehokkaasti ja tuloksellisesti.
 • Selkeytämme rooleja, vastuita ja valtaa.
 • Kehitämme työmenetelmiä ja toimintamallit.

Työyhteisön psykologinen turvallisuus ja arvostus:

 • Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin.
 • Edistämme avointa keskustelua ja palautetta.
 • Tunnustamme ja arvostamme työntekijöiden panosta.

Lean-ajattelu ja ihmislähtöiset menetelmät:

 • Vähennämme hukkaa ja tehostamme prosesseja.
 • Kuuntelemme työntekijöiden ideoita ja parannusehdotuksia.
 • Kehitämme työympäristöä viihtyisämmäksi ja ergonomisemmaksi.

Tulokset ja ratkaisut:

 • Määrittelemme selkeät ja mitattavat SMART-tavoitteet.
 • Seuraamme kehitystyön edistymistä ja tuloksia.
 • Varmistamme, että kehitystoimenpiteet johtavat todellisiin parannuksiin.

Liiketoiminta-, asiakas- ja talousnäkökulma:

 • Otamme huomioon kaikki sidosryhmien tarpeet.
 • Varmistamme, että kehitystoimenpiteet tukevat liiketoimintatavoitteita.
 • Parannamme asiakastyytyväisyyttä ja tuottavuutta.
 • Sprintti-kehitysprojektin hinta muodostuu seuraavista tekijöistä:
 • Kehitysprojektin laajuus ja kesto
 • Kehityskohteiden monimutkaisuus
 • Tarvittavien resurssien määrä

Tarjoamme aina kilpailukykyisen ja selkeän hinnoittelun, joka vastaa asiakkaan tarpeita.

Mitä asiakkaamme sanovat?

”Teimme lukuisia tärkeitä muutoksia, jotka olivat jääneet kesken tai tekemättä. Nämä muutokset toivat selkeitä hyötyjä yrittäjien työhön sekä taloudellisia säästöjä.

Yrityksen sisäisiin prosesseihin perehtyminen sujui nopeasti, vaikka organisaatiomme onkin hajanainen. Aika kohdistui olennaisiin asioihin eikä alkuvalmisteluihin. Joustavuus muutosten kohdatessa ja tilanteisiin reagointi oli erinomaista ja tarpeellista.”

Elisa Honkavuori

CEO, partner
Cafe21 Oy / RoiRoi Oy / JE Ravintolat Oy / Nord Catering Oy / Ravintola Alfred Oy
Cafe & bar 21 // Taqueria Yuca // Gustav Kitchen & Bar // Alfred Kitchen & Bar

”Nyt asioita tehdään harkitusti – mietitään ennen kuin tehdään. Tällainen prosessi olisi todella hyödyllinen kaikille yrityksille. Koko henkilöstön ottaminen mukaan kehittämiseen ja päätöksentekoon on vahvistanut ja yhdistänyt meitä. Olemme ylpeitä akkoylaisuudesta, ja meistä jokainen ymmärtää, että teot ratkaisevat.”

Arto Koivumaa

Toimitusjohtaja
Akkoy Service Oy

”Ninalla on pitkä kokemus, vahva kehitysosaaminen ja hyvät kommunikointitaidot. Hänellä on riittävästi auktoriteettia ja hän saa kaikki mukaan kehittämään. Hän laittaa itsensä täysillä likoon ja samalla saa kaikista ihmisistä parhaat puolet esiin, tuottaa ihmisille onnistumisen kokemuksia.”

Marno Miettinen

Toimitusjohtaja
Makrum Oy

”Olemme kehittyneet ja menneet valtavasti yksilöinä eteenpäin. Vaikka työsarkaa riittää, suunta on todella hyvä. Olemme saaneet käytännönläheistä apua muutosten tekemiseen. Ilman tätä sujuvaa yhteistyötä meillä ei olisi ollut edellytyksiä saada tätä muutosta toteutettua.”

Jukka Kangasvieri

pelastuspäällikkö

”Uudistimme johtamistamme ja toimintamallejamme. Ilman tätä yhteistyötä emme olisi saavuttaneet nykyistä tilannetta. Johtoryhmämme osoitti sinnikkyyttä ja vahvaa sitoutumista, ja haastavista olosuhteista huolimatta tehtyjen muutosten ansiosta onnistuimme. Tämä muutosohjelma on ollut meille merkittävä ja sen vaikutus näkyy toiminnassamme positiivisesti.”

Jaakko Pukkinen

Pelastusjohtaja
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos

”Tiimivalmennus oli erittäin onnistunut, erityisesti ison muutostilanteen aikana. Valmennuksen avulla onnistuimme tuomaan tiimin jäsenet lähemmäksi toisiaan ja tunnistamaan työn sujuvuuteen vaikuttavia esteitä. Onnistuimme myös luomaan mukavan ja kannustavan ilmapiirin, mikä oli tärkeää yhteistyön ja vuorovaikutuksen kannalta. Henkilöstön antama palaute valmennuksesta oli myönteistä. Valmennus koettiin hyödylliseksi.”

Sanna Mäensivu

Palvelualuepäällikkö
Rovaniemen kaupunki, työllisyyspalvelut

Asiakaskokemukset ja johdon suositukset puhuvat puolestaan – olemme luotettava kumppani toimintatapojen uudistamisessa. Satojen haastattelujen myötä olemme saaneet erinomaista palautetta sekä johdolta että henkilöstöltä.

INNOLEAN® SPRINTTI-kehitysprojekti sopii kaikille organisaatioille, jotka haluavat:

 • Kehittää toimintaansa kestävästi ja tehokkaasti
 • Saavuttaa konkreettisia tuloksia
 • Parantaa työyhteisön ilmapiiriä ja sitoutumista
 • Vahvistaa psykologista turvallisuutta
 • Tehostaa johtamista ja työn organisointia
 • Nostaa tuottavuutta ja vähentää kustannuksia

Ota yhteyttä Nina Lappalaiseen sähköpostitse nina.lappalainen@proinno.fi tai puhelimitse 0400 308 767

Missiomme on edistää tervettä työelämää johdolle, esihenkilöille ja koko henkilöstölle uudistamalla yhdessä toimintatapa kerrallaan.

Proinno – jatkuva parantaminen osaksi DNA:ta.

Nina Lappalainen

Toimitusjohtaja

Uudistamisen Arkkitehti
Muutosjohtaja (Interim)
Palvelujen Lean kehittäjä
Excellence in Service –asiantuntija

Nina Lappalainen on Proinnon toimitusjohtaja, Lean-ajattelun sanansaattaja ja uudistamisen asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus palveluliiketoiminnassa. Hänet tunnetaan Palvelujen Lean-kehittäjänä ja Excellence in Service -asiantuntijana. Hän on erikoistunut moderniin johtamiseen, muutosjohtamiseen sekä asiakaskeskeiseen ja yritysvastuulliseen toimintakulttuuriin.

Nina on tehokas strategian juurruttaja, joka edistää yhteistyötä johdon ja henkilöstön välillä ja on ollut mukana monissa uudistusprosesseissa ja kehitysohjelmissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

nina.lappalainen@proinno.fi 0400 308 767