Uudista, uudistu ja uusiudu INNOLEAN® SMARTTI -ohjelmalla
INNOLEAN® SMARTTI -kehitysohjelma

Toteuta kestävä muutos INNOLEAN® SMARTTI -ohjelmalla

INNOLEAN® SMARTTI on kattava kehitysohjelma, jolla suunnitelmat saadaan todeksi. Ohjelmaan sisältyy kattava muutoksen tuki, valmennus ja sparraus, jotka auttavat organisaatiota navigoimaan muutosprosessin läpi tehokkaasti. Ohjelmassa kehitetään paitsi käytännön toimintatapoja, myös organisaation rakenteita, johtamisjärjestelmää ja toimintamalleja, luodaan perusta jatkuvalle parannukselle ja innovoinnille. Systemaattinen ja jatkuva parantaminen näkyy organisaation kestävinä tuloksina, työntekijöiden vahvempana sitoutumisena, asiakastyytyväisyyden merkittävänä parantumisena ja taloudellisina hyötyinä. SMARTTI on sijoitus tulevaisuuteen, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti!

INNOLEAN® SMARTTI on kokonaisvaltainen kehitysohjelma, joka keskittyy organisaation kehittämiseen. Ohjelman avulla saatte käyttöönne kattavan tuen, valmennuksen ja sparrauksen, jotka auttavat teitä kulkemaan muutosprosessin läpi sujuvasti. Ohjelman tavoitteena on antaa koko henkilöstölle tarvittavat työkalut ja tuki, jotta kaikki pääsevät osallistumaan muutokseen ja kehitykseen.

Ohjelmassa tunnistamme yhdessä kehityskohteet ja laadimme selkeitä suunnitelmia niiden parantamiseksi. Toteutamme nämä suunnitelmat käytännössä ja kehitämme organisaation toimintaa kattavasti. Tämä sisältää työtapojen, organisaation rakenteiden ja johtamisjärjestelmän kehittämisen.

Kokemuksemme ja tutkimusten mukaan työn arjen sujuvuuden ja sen johtamisen kehittäminen on avain parhaaseen työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. SMARTTI-ohjelma on suunniteltu juuri näiden periaatteiden mukaisesti.

SMARTTI-ohjelman hyödyt:

 • Tehostaa työprosesseja.
 • Parantaa työhyvinvointia ja asiakastyytyväisyyttä.
 • Kehittää johtamista ja työkulttuuria.
 • Konkretisoituu taloudellisina hyötyinä.
 • Kannustaa sisäiseen innovaatiotoimintaan ja auttaa hallitsemaan muutosta.

Ohjelma tukee työn arjen sujuvoittamista ja sen johtamista, mikä on keskeistä sekä työhyvinvoinnin että tuottavuuden kannalta. SMARTTI on sijoitus tulevaisuuteen, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti!

 • Kehityskohteiden valinta ja priorisointi STARTTI-tutkimuksen pohjalta.
 • Kehityssuunnitelman laatiminen ja toteutuksen ohjaus.
 • Rakenteiden, johtamisjärjestelmän ja toimintamallien kehittäminen.
 • Muutosjohtamisen tuki, valmennus ja sparraus.
 • Seuranta, arviointi ja jatkuvan parantamisen prosessit.

SMARTIN kesto 12 kk – 24 kk

Ota yhteyttä jo tänään ja varaa maksuton online-esittely!

Proinno – Terve työkulttuuri ja tuottava toiminta

SMARTTI on investointi, joka maksaa itsensä takaisin parantamalla organisaatiosi suorituskykyä, työhyvinvointia ja asiakastyytyväisyyttä. Systemaattinen jatkuva parantaminen näkyy kestävinä tuloksina, työntekijöiden sitoutumisena ja taloudellisina hyötyinä.

 • SMARTTI-kehitysprojektin hinta muodostuu seuraavista tekijöistä:
 • Kehitysprojektin laajuus ja kesto
 • Kehityskohteiden monimutkaisuus
 • Tarvittavien resurssien määrä

Tarjoamme aina kilpailukykyisen ja selkeän hinnoittelun, joka vastaa asiakkaan tarpeita.

Mitä asiakkaamme sanovat?

”Nyt asioita tehdään harkitusti – mietitään ennen kuin tehdään. Tällainen prosessi olisi todella hyödyllinen kaikille yrityksille. Koko henkilöstön ottaminen mukaan kehittämiseen ja päätöksentekoon on vahvistanut ja yhdistänyt meitä. Olemme ylpeitä akkoylaisuudesta, ja meistä jokainen ymmärtää, että teot ratkaisevat.”

Arto Koivumaa

Toimitusjohtaja
Akkoy Service Oy

”Ninalla on pitkä kokemus, vahva kehitysosaaminen ja hyvät kommunikointitaidot. Hänellä on riittävästi auktoriteettia ja hän saa kaikki mukaan kehittämään. Hän laittaa itsensä täysillä likoon ja samalla saa kaikista ihmisistä parhaat puolet esiin, tuottaa ihmisille onnistumisen kokemuksia.”

Marno Miettinen

Toimitusjohtaja
Makrum Oy

”Tavoitteenamme oli syvällinen kehittämistyö, johon koko henkilöstömme osallistuu. Päätimme investoida pitkäjänteiseen kumppanuuteen kehittämisessä, mikä osoittautui tehokkaammaksi kuin yksittäiset satunnaiset koulutukset. Tämän kumppanuuden ansiosta saavutimme merkittäviä ja kestäviä vaikutuksia organisaatiomme toiminnassa.”

Riitta Harmanen

Toimitusjohtaja
Eduro

”Uudistimme johtamistamme ja toimintamallejamme. Ilman tätä yhteistyötä emme olisi saavuttaneet nykyistä tilannetta. Johtoryhmämme osoitti sinnikkyyttä ja vahvaa sitoutumista, ja haastavista olosuhteista huolimatta tehtyjen muutosten ansiosta onnistuimme. Tämä muutosohjelma on ollut meille merkittävä ja sen vaikutus näkyy toiminnassamme positiivisesti.”

Jaakko Pukkinen

Pelastusjohtaja
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos

Toisin kuin monet perinteiset kehitysohjelmat, SMARTTI integroi kehitystoimenpiteet osaksi organisaation arkea ja tarjoaa konkreettisia välineitä ja menetelmiä muutoksen aikaansaamiseksi. Se keskittyy paitsi prosessien myös kulttuurin, ajattelu- ja toimintamallien uudistamiseen.

INNOLEAN® SMARTTI – kehitysohjelma on suunnattu organisaatioille, jotka ovat valmiita tekemään pitkäjänteistä työtä organisaationsa kehittämiseksi. Se sopii erityisesti niille, jotka haluavat siirtyä reagoivasta toiminnasta ennakoivaan ja suunnitelmalliseen toimintaan, ja jotka arvostavat työntekijöiden osallistumista ja sitoutumista muutokseen.

Ota yhteyttä Nina Lappalaiseen sähköpostitse nina.lappalainen@proinno.fi tai puhelimitse 0400 308 767

Missiomme on edistää tervettä työelämää johdolle, esihenkilöille ja koko henkilöstölle uudistamalla yhdessä toimintatapa kerrallaan.

Proinno – jatkuva parantaminen osaksi DNA:ta.

Proinnon toimitusjohtaja Nina Lappalainen nojailee Tampere-talon upeassa näyttelytilassa.

Nina Lappalainen

Toimitusjohtaja

Uudistamisen Arkkitehti
Muutosjohtaja (Interim)
Palvelujen Lean kehittäjä
Excellence in Service –asiantuntija

Nina Lappalainen on Proinnon toimitusjohtaja, Lean-ajattelun sanansaattaja ja uudistamisen asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus palveluliiketoiminnassa. Hänet tunnetaan Palvelujen Lean-kehittäjänä ja Excellence in Service -asiantuntijana. Hän on erikoistunut moderniin johtamiseen, muutosjohtamiseen sekä asiakaskeskeiseen ja yritysvastuulliseen toimintakulttuuriin.

Nina on tehokas strategian juurruttaja, joka edistää yhteistyötä johdon ja henkilöstön välillä ja on ollut mukana monissa uudistusprosesseissa ja kehitysohjelmissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

nina.lappalainen@proinno.fi 0400 308 767