INNOSERVE® STARTTI – Asiakaskeskeisyyden syväanalyysi

Asiakaskeskeisyyden syväkartoitus INNOSERVE® STARTTI

INNOSERVE® STARTTI Kartoita asiakastarpeet tarkasti ja mittaa organisaatiosi asiakaskeskeisyys—löydä kasvun mahdollisuudet ja perusta strategisille parannuksille. Kehitä toimintaasi asiakaslähtöisesti INNOSERVE® STARTTIn avulla.

INNOSERVE® STARTTI on suunniteltu organisaatioille, jotka pyrkivät ymmärtämään asiakkaitaan syvällisesti ja kehittämään palvelujaan asiakaskeskeisesti. Palvelu tarjoaa kattavan analyysin asiakaskokemuksen nykytilasta ja asiakaskeskeisyyden tasosta, mikä auttaa tunnistamaan keskeiset kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet.

INNOSERVE® STARTTI tarjoaa hyödyllisiä näkemyksiä sekä johdon että tiimien tasolla, mahdollistaen tietoon perustuvat päätökset ja strategiat asiakaskokemuksen parantamiseksi. Syväkartoitus auttaa organisaatioita ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen ja sitoutumiseen, ja miten näitä tekijöitä voidaan hallita ja kehittää tehokkaammin.

Keskitymme erityisesti asiakaspalveluprosessien sujuvoittamiseen, asiakaskokemuksen mittaamiseen ja palveluinnovaatioihin. Keskitymme myös asiakaskohtaamisten parantamiseen ja henkilöstön asiakaspalveluvalmiuksien kehittämiseen. Tarkka sisältö räätälöidään yhdessä asiakkaan kanssa.

Palvelumme yhdistää asiakas- ja henkilöstötutkimukset, konsultoinnin ja räätälöidyt kehitystyöpajat, jotka on suunniteltu tehostamaan asiakaskeskeisyyttä konkreettisesti ja mittavasti.

Toteutus on suunniteltu varmistamaan, että jokainen vaihe tuottaa arvoa:

  • Tarpeiden ja asiakaskeskeisyyden tilan kartoitus: Aluksi selvitämme nykytilan ja määritämme tutkimuksen painopisteet.
  • Henkilöstö- ja asiakashaastattelut: Syvennämme ymmärrystämme käytännön näkemyksillä ja havainnoilla.
  • Analyysi ja strategian kehittäminen: Käsittelemme kerättyä tietoa ja muodostamme toimintasuunnitelmat.
  • Työpajat: Sovellamme oppeja ja kehitämme käytännön ratkaisuja yhdessä henkilöstön kanssa.

INNOSERVE® STARTTI-palvelun kesto on 2 viikkoa – 8 kk riippuen organisaation koosta ja kartoituksen laajuudesta.

Ota yhteyttä jo tänään ja varaa maksuton online-esittely!

Proinno – Terve työkulttuuri ja tuottava toiminta

INNOSERVE® STARTTI tarjoaa syvällisen käsityksen asiakaskeskeisyyden tilasta ja paljastaa piilotetut mahdollisuudet palvelujen parantamiseksi. Se auttaa organisaatioita kehittämään strategioita, jotka lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja sitoutumista.

Palvelun hinta määritellään projektin laajuuden mukaan. Pyydä räätälöityä tarjousta kartoittaaksemme tarpeenne tarkemmin.

Mitä asiakkaamme sanovat?

”Nina hoiti haastattelut ja työpajat rautaisen ammattilaisen elkein ja hieman vaikeammatkin asiat saatiin nostettua esille ja niihin etsittiin ratkaisuja yhdessä. Vahva suositus Ninalle ja yrityksille, jotka painivat erilaisten ongelmien parissa.

Työntekijät kehuivat työpajan vetäjää asioiden laajasta käsittelystä.
Aktiivinen osallistuminen auttoi asioiden käsittelyssä ja muutama heräsi miettimään omaa toimintaansa suhteessa muihin.”

Heikki Kaartinen

Toimitusjohtaja
Apuväline ja Fysio Ortofix Oy

”Konsultointi oli todella asiantuntevaa ja toi esiin uusia näkökulmia. Sain selkeitä ja hyödyllisiä lopputuloksia, jotka ovat helposti sovellettavissa käytäntöön. Erityisesti tilaus-toimitusprosessin kuvaus asiakasnäkökulmasta, prosessivaiheiden parantaminen, digitaalisten työkalujen käyttöönotto projektinhallinnassa, toistuvien tehtävien vakiointi ja asiakasnäkökulman sisällyttäminen kaikkiin vaiheisiin olivat erittäin hyödyllisiä. Projektin läpikäynti oli tehokasta ja tarkkaa, mutta samalla joustavaa ja ymmärtäväistä, mikä teki koko prosessista arvokkaan.”

Mari Peräntie

Sisustusuunnittelija
Suunnittelu Shop Oy

”Linnan Kehitys Oy:ssä toteutimme tuotteistamisen intensiivivalmennuksen yhdessä Nina Lappalaisen kanssa, keskittyen yritystemme erityistarpeisiin. Pilottina toteutettu sekaryhmämuotoinen valmennus oli erittäin onnistunut. Valmennuksen vahvuutena olivat yrittäjien välinen vertaistuki, tietojen ja taitojen jakaminen, sekä kannustava ja rohkaiseva ilmapiiri.

Nina toimi kouluttajana rauhallisesti ja ammattitaitoisesti, tuoden merkittävää lisäarvoa eri alojen yrittäjille.”

Pia Niemikotka

Kehittäjä; yritys- ja kaupunkikehityspalvelut
Linnan Kehitys Oy
PARKKI Business Park

”Arvostin erityisesti rauhallista ja perusteellista keskusteluympäristöä. Lähestymistapa antoi tilaa monenlaisille näkökulmille, joita toi esille sekä pitkään alalla olleet että vasta uransa alkuvaiheessa olevat osallistujat. Monimuotoisuus rikastutti keskusteluamme merkittävästi ja auttoi meitä ymmärtämään asioita uudessa valossa.”

Taloushallinnon asiantuntija

Tilitoimisto Awita Oy

”Olen erittäin tyytyväinen Certum Oy:n taloushallinnon palveluiden uuden asiakkaan käyttöönottovaiheen prosessin kehittämistyöhön. Prosessi suunniteltiin ja toteutettiin huolellisesti, yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. Kehitystyön tavoitteena oli parantaa uuden asiakkaan palvelukokemusta käyttöönottovaiheessa, ja tähän tavoitteeseen päästiin. Uusi prosessi on suunniteltu asiakaslähtöisesti, ottaen huomioon asiakkaan tarpeet ja toiveet. Prosessin kehittäminen onnistui parantamaan palvelukokemusta huomattavasti ja sen soveltaminen on käytännössä helppoa.”

Topi Partanen

Toimitusjohtaja
Certum Oy

Palvelu on erinomainen valinta kaiken kokoisille yrityksille, jotka pyrkivät nostamaan asiakaskeskeisyytensä uudelle tasolle ja haluavat kehittää kilpailuetuaan.

Ota yhteyttä: Nina Lappalainen, nina.lappalainen@proinno.fi tai puhelimitse 0400 308 767

Edistämme organisaatioiden menestystä kehittämällä asiakaskokemusta, kohtaamisia ja palveluita.

Kohtaa, palvele ja uudista – INNOSERVE® vie asiakaskokemuksen uudelle tasolle

INNOLEAN® PIKASTARTTI: Tehokas yhteistyössä kohti sujuvampaa arkea Kick-off

Kiinnostuitko?

Aloita asiakaskeskeisyyden uudistaminen jo tänään – ota yhteyttä ja varaa INNOSERVE® STARTTI-kehittämispäivä!

Nina Lappalainen

Toimitusjohtaja

Uudistamisen Arkkitehti
Muutosjohtaja (Interim)
Palvelujen Lean kehittäjä
Excellence in Service –asiantuntija

Nina Lappalainen on Proinnon toimitusjohtaja, Lean-ajattelun sanansaattaja ja uudistamisen asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus palveluliiketoiminnassa. Hänet tunnetaan Palvelujen Lean-kehittäjänä ja Excellence in Service -asiantuntijana. Hän on erikoistunut moderniin johtamiseen, muutosjohtamiseen sekä asiakaskeskeiseen ja yritysvastuulliseen toimintakulttuuriin.

Nina on tehokas strategian juurruttaja, joka edistää yhteistyötä johdon ja henkilöstön välillä ja on ollut mukana monissa uudistusprosesseissa ja kehitysohjelmissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

nina.lappalainen@proinno.fi 0400 308 767