INNOLEAN® PIKASTARTTI: Tehokas yhteistyössä kohti sujuvampaa arkea Kick-off
INNOLEAN® PIKASTARTTI työn sujuvuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen

Aloita muutos nyt - INNOLEAN® PIKASTARTTI

Kohti sujuvampaa työarkea – yhdessä! INNOLEAN® PIKASTARTTI: Inspiroi tiimisi tyhy- ja kehittämispäivillä. Paranna yhteistyötä ja sujuvoita työarkea. Dynaaminen ja osallistava aloituspäivä antaa työyhteisöillesi välittömän boostin, auttaa tunnistamaan kehityskohteita ja löytämään konkreettisia ratkaisuja – yhdessä. Räätälöity työpaja keskittyy 100% teidän omien asioiden ja toimintojen kehittämiseen, jotka parantavat työhyvinvointia ja lisäävät tuottavuutta. Jokainen osallistuja voi soveltaa oppimaansa välittömästi. Palvelun on saanut runsaasti kiitosta sen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. NPS on peräti 94/100!

INNOLEAN® PIKASTARTTI on täydellinen valinta henkilöstön kehittämispäivän tai työhyvinvointipäivän (tyhy) sisällöksi, kun etsit tehokkaita tapoja kehittää organisaation työskentelytapoja ja parantaa johtamisen sujuvuutta. Tämä dynaaminen työpaja tarjoaa konkreettisia työkaluja ja menetelmiä, jotka aktivoivat yhteistyötä, herättelevät uuteen ajatteluun ja tunnistavat esteitä sujuvalle työarjelle.

Räätälöity työpaja on suunniteltu inspiroimaan organisaatioita kohti tehokkaampaa ja sujuvampaa työarkea. Työpajan sisältö mukautetaan organisaation spesifeihin tarpeisiin, keskittyen joko yhteen tai useampaan teemaan. Tyypillisiä teemoja ovat muun muassa sisäinen viestintä, päivittäinen johtaminen, generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen, tiedonkulku, psykologinen turvallisuus ja luottamuksen rakentaminen, prosessien tehostaminen, roolit ja vastuut, työkuorman hallinta, yhteistyön parantaminen, asiakaskokemuksen kehittäminen, muutosjohtaminen ja kestävän kehityksen integroiminen työtapoihin.

Jos organisaatiosi etsii sisältöideoita seuraavaan henkilöstön kehittämispäivään tai työhyvinvointipäivään, INNOLEAN® PIKASTARTTI on erinomainen valinta.

INNOLEAN® PIKASTARTTI on suunniteltu herättämään uutta ajattelua ja tehostamaan työyhteisön sujuvuutta sekä parantamaan työhyvinvointia ja tuottavuutta seuraavien elementtien kautta:

 • Räätälöity työpaja: Suunnitellaan vastaamaan organisaatiosi uniikkeja tarpeita. Keskitytään 100% työyhteisönne käytäntöjen kehittämiseen. Johdon kanssa valittujen teemojen pohjalta laaditaan ajatuksia herättelevä alustus työpajan alkuun.
 • Osallistavat menetelmät: Hyödynnetään palvelumuotoilun ja lean-ajattelun periaatteita aktiivisen osallistumisen varmistamiseksi.
 • Konkreettiset työkalut ja menetelmät: Käytännölliset työkalut ja menetelmät työn ja johtamisen sujuvuuden parantamiseksi.

Valinta kahden keston välillä:
Neljän tunnin PIKASTARTTI: Keskeisten haasteiden tunnistaminen ja ratkaiseminen.
Seitsemän tunnin PIKASTARTTI: Kehitysteemojen laajempi käsittely ja kehittämissuunnitelman laatiminen.

 • Kehityskohteiden tunnistaminen ja ratkaisujen löytäminen: Yhteistyössä tunnistetaan kehityskohteet ja vahvuudet, sekä laaditaan ratkaisuvaihtoehdot ja toimintasuunnitelmat niiden käytäntöön viemiseksi.
 • Välitön vaikutus: Tavoitteena on tuottaa nopeita tuloksia, jotka parantavat työhyvinvointia ja tuottavuutta. Tulokset edellyttävät sitoutumista sovittujen ratkaisujen viemiseen käytännön arkeen.
 • Yhteistyön ja tiimihengen vahvistaminen: Edistetään positiivista ilmapiiriä vahvistamalla yhteistyötä ja tiimihenkeä.
 • Lopputuloksena: Henkilöstön nostamat kehityskohteet ja vahvuudet, valittujen kehityskohteiden ratkaisuvaihtoehdot ja konkreettiset toimintasuunnitelmat käytäntöön viemiseksi.

PIKASTARTin kesto on 0,5-1 päivä

Aloita matka kohti tehokkaampaa ja onnellisempaa työyhteisöä jo tänään – ota yhteyttä ja varaa INNOLEAN® PIKASTARTTI-työpaja!

INNOLEAN® PIKASTARTTI keskittyy välittömiin, konkreettisiin tuloksiin, perustuen lean-ajattelun periaatteisiin ja osallistavaan päätöksentekoon. Sen ainutlaatuinen yhdistelmä teoriaa ja käytäntöä varmistaa, että jokainen osallistuja voi välittömästi soveltaa oppimaansa työarjessaan, johtaen näin nopeisiin parannuksiin sekä työhyvinvoinnissa että tuottavuudessa.

 • Kokonaisvaltainen lähestymistapa: Sen sijaan, että keskityttäisiin vain ongelmiin, STARTTI tunnistaa myös vahvuudet ja ratkaisuvaihtoehdot.
 • Osallistava menetelmä: Osallistava lähestymistapa takaa, että jokaisen ääni kuuluu, mikä lisää sitoutumista ja luottamusta prosessiin.
 • Korostaa psykologista turvallisuutta ja arvostusta: Luomalla avoimen ja turvallisen ympäristön, PIKASTARTTI edistää aitoa kuuntelemista ja keskustelua.
 • Lean-ajattelu ja käytännönläheisyys: Yhdistämme Lean-filosofian tehokkuuden ja ihmislähtöiset menetelmät, jotta herätellään uutta ajattelua ja kestäviä muutoksia.
 • Keskitytään tuloksiin ja ratkaisuihin: Aktiivinen vuoropuhelu ja keskustelu keskittyvät konkreettisiin toimenpiteisiin.
 • Liiketoiminta- ja talousnäkökulma integroituna: Jokainen kehitystoimenpide tukee yrityksen strategisia ja taloudellisia tavoitteita.

Hinta alkaen 2 250€ + alv 24% riippuen ryhmän koosta ja päivän kestosta.

Mitä asiakkaamme sanovat?

”Valmennus oli ammattimainen ja yllätyin siitä kuinka käytännönläheisiä ja juuri meidän alalle suunniteltuja esimerkit olivat. Myös käytännön harjoitus toi uuden asian lähemmäs omaa arkea ja madalsi kynnystä ottaa uudet työkalut ja käytännöt osaksi omaa arkea.”

Jaana

Myyntipäällikkö

”Hieno kokemus osallistua IMAGO-hankkeen työnantajakuvan kehittämispäivään. Kouluttajan asiantuntemus oli ilmeistä, ja hänen lämminhenkinen, innostava tapansa esittää asiat teki päivästä erityisen. Vetäjä toi esille yritystoiminnan perusperiaatteita ja ongelmia selkeästi ja ymmärrettävästi. Päivän paras anti oli kokonaisvaltainen ymmärrys yritystoiminnasta, joka huokui läpi koko tilaisuuden. Sain runsaasti ajatuksia ja ideoita, joita aion soveltaa käytännön työhöni. Vuorovaikutteinen ilmapiiri ja keskustelut olivat päivän kohokohtia. Lisäksi sain konkreettisia työkaluja, jotka tulevat olemaan arvokkaita arjen työssäni.”

Yritysasiantuntija

Pirkanmaan TE-toimisto

”Kaikki oli suunniteltu juuri meidän työtä ajatellen, ei vain yleistä höpinää. Myös käytännön harjoitus toi asian lähemmäksi ja madalsi kynnystä ottaa tekoäly osaksi omaa työtä.”

Työntekijä

”Ohjaaja oli innostava. Sai uusia ideoita ja työkaluja oman työhön. Mielenkiintoinen aihe ja näkökulma.”

Työntekijä

”Kouluttajan osaaminen ja innostus asiaan 10+! Esimerkit liippaa omaa työtä ja niihin oli helppo samaistua. Tekoälyä on jo otettu heti tänään avuksi työn lomaan, sekä testattiin muistion nauhoitusta palaverissa. Huippujuttuja 🙂 Kiitos!”

Työntekijä

”Työllisyyden edistämisen verkostolle järjestetty tiimivalmennus oli erittäin onnistunut. Valmennus oli suunniteltu asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja toteutettiin ammattitaidolla. Saimme osallistujilta erittäin positiivista palautetta; he kokivat valmennuksen hyödyllisenä ja antoisana. Valmennus keskittyi työn ja yhteistyön sujuvuuden sekä asiakaskokemuksen ja palvelun parantamiseen. Suosittelen tätä valmennusta lämpimästi kaikille, jotka haluavat kehittää näitä alueita omassa työssään tai organisaatiossaan.”

Joni Minkkinen

Projektipäällikkö
Rovaniemen kaupunki, Osaamo, Työllisyyspalvelut

”Tiimivalmennus oli todella hyödyllinen. Valmennuksen aikana pystyin viemään henkilöstön kehittämiä ideoita suoraan kehittämisryhmän käsiteltäväksi. Oli hienoa nähdä, miten työntekijät oivalsivat heillä olevan mahdollisuuden vaikuttaa ja ajatella työtään uudella tavalla. Valmennus oli erittäin onnistunut ja inspiroiva, ja se toi konkreettista lisäarvoa työyhteisömme toimintaan.”

Pia-Leena Salo

Työhyvinvoinnin asiantuntija
Rovaniemen kaupunki työllisyyspalvelut 

”Nina osaa innostaa kokeilemaan uusia asioita ja häneltä uskaltaa kysyä myös vähän hölmömpiäkin kysymyksiä!”

Nina Davidsson

Kirjanpitäjä

”Osallistuin IMAGO-hankkeen järjestämään työnantajakuvan rakentamisen koulutukseen ja olin todella vaikuttunut. Päivä oli täynnä mielenkiintoisia aiheita, jotka herättivät uusia ajatuksia ja antoivat konkreettisia eväitä omaan työhön sekä elämään. Erityisen hyvänä pidin pk-yrityksen näkökulman tuomista materiaaleihin ja työnantajakuvan avaamista konkreettisesti, myös taloudellisesta näkökulmasta. Kouluttajan maanläheinen lähestymistapa ja syvällinen ymmärrys yritystoiminnasta tekivät päivästä erityisen innostavan.”

Yritysasiantuntija

Pirkanmaan TE-toimisto

”Olemme tyytyväisiä valmennuksen tuloksiin ja siihen, miten se toteutettiin. Valmennus antoi meille arvokasta tietoa siitä, miten voimme parantaa työyhteisömme toimintaa ja työntekijöidemme hyvinvointia. Oli rohkaisevaa nähdä, kuinka henkilöstö otti aktiivisesti osaa keskusteluihin ja miten he ovat valmiita soveltamaan opittuja asioita käytäntöön. Jatkamme työskentelyä näiden oppien pohjalta ja pyrimme jatkuvasti kehittämään ja parantamaan työyhteisömme toimintaa.”

Johtoryhmän jäsen

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy

”Valmennuspäivät olivat todella silmiä avaava kokemus. Erityisesti pidin siitä, miten valmennus rohkaisi meitä ajattelemaan omaa rooliamme organisaatiossa ja tunnistamaan, miten jokainen meistä voi vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin ja sujuvuuteen. Keskustelut olivat avoimia ja rakentavia, ja sain monia käytännöllisiä ideoita, joita aion soveltaa päivittäisessä työssäni. Tämä kokemus on todella vahvistanut käsitystäni siitä, että yhdessä voimme saavuttaa enemmän.”

Työntekijä

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy

”Olin aluksi skeptinen valmennuksen suhteen, mutta sen vaikutus yllätti positiivisesti. Oli erittäin hyödyllistä kuulla kollegoiden näkemyksiä ja kokea, kuinka kaikkien panosta arvostettiin. Nyt tunnen suurempaa vastuuta omasta roolistani ja näen selvemmin, miten voin vaikuttaa työympäristöömme. ”

Työntekijä

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy

Asiakaskokemukset ja johdon suositukset puhuvat puolestaan – olemme luotettava kumppani toimintatapojen uudistamisessa. Satojen haastattelujen myötä olemme saaneet erinomaista palautetta sekä johdolta että henkilöstöltä. Palvelun NPS on peräti 94/100.

INNOLEAN® PIKASTARTTI on suunnattu kaikenkokoisille organisaatioille, jotka haluavat tehostaa toimintaansa ja parantaa työhyvinvointia. Jos organisaatiosi etsii sisältöideoita seuraavaan henkilöstön kehittämispäivään tai työhyvinvointipäivään, INNOLEAN® PIKASTARTTI on erinomainen valinta.

Ota yhteyttä Nina Lappalaiseen sähköpostitse nina.lappalainen@proinno.fi tai puhelimitse 0400 308 767

Missiomme on edistää tervettä työelämää johdolle, esihenkilöille ja koko henkilöstölle uudistamalla yhdessä toimintatapa kerrallaan.

Proinno – jatkuva parantaminen osaksi DNA:ta.

Proinnon toimitusjohtaja Nina Lappalainen nojailee Tampere-talon upeassa näyttelytilassa.

Nina Lappalainen

Toimitusjohtaja

Uudistamisen Arkkitehti
Muutosjohtaja (Interim)
Palvelujen Lean kehittäjä
Excellence in Service –asiantuntija

Nina Lappalainen on Proinnon toimitusjohtaja, Lean-ajattelun sanansaattaja ja uudistamisen asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus palveluliiketoiminnassa. Hänet tunnetaan Palvelujen Lean-kehittäjänä ja Excellence in Service -asiantuntijana. Hän on erikoistunut moderniin johtamiseen, muutosjohtamiseen sekä asiakaskeskeiseen ja yritysvastuulliseen toimintakulttuuriin.

Nina on tehokas strategian juurruttaja, joka edistää yhteistyötä johdon ja henkilöstön välillä ja on ollut mukana monissa uudistusprosesseissa ja kehitysohjelmissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

nina.lappalainen@proinno.fi 0400 308 767