INNOSERVE® PIKASTARTTI – asiakaskokemus ja palvelut

Asiakaskokemuksen uudistaminen - INNOSERVE® PIKASTARTTI

Kohti parempaa asiakaskokemusta – yhdessä! INNOSERVE® PIKASTARTTI: Innosta tiimisi kehittämään asiakaskeskeisiä palveluita. Syvennä asiakasymmärrystä ja luo uusia palveluita dynaamisen ja osallistavan aloituspäivän aikana. Räätälöity työpaja keskittyy asiakaskokemuksen parantamiseen välittömästi sovellettavien työkalujen ja menetelmien avulla. Palvelun NPS on 94/100, mikä todistaa sen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta.

INNOSERVE® PIKASTARTTI uudistaa organisaationne asiakaskeskeisyyden tarjoamalla kohdennettuja työpajoja, jotka hyödyntävät todellisia asiakaskertomuksia ja syventävät asiakasymmärrystä. Käytännönläheiset ja osallistavat menetelmämme varmistavat, että jokainen työpaja tuottaa heti sovellettavissa olevia tuloksia. Palvelu nivoutuu saumattomasti yhteen yrityksenne strategian, arvojen ja toimintaperiaatteiden kanssa.

INNOSERVE® kehittämispäivä auttaa oivaltamaan asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden merkityksen liiketoiminnalle sekä kehittämään niitä. Päivässä kehitetään taitoja asiakaskohtaamisissa käytännön harjoitusten ja aitojen asiakaskertomusten kautta. Luomme yhdessä selkeän suunnitelman, joka ohjaa konkreettisia toimenpiteitä asiakaskokemuksen parantamiseksi. Asiakaskokemuksen ja palvelujen pehittämisen kohde on valittavissa yrityksen tarpeen mukaan. Työpajat lisäävät henkilöstönne ymmärrystä ja motivaatiota asiakaskeskeiseen ajatteluun, parantaa palvelun laatua ja asiakastyytyväisyyttä.

Tyypillisiä teemoja ovat asikasajattelu, asiakaskohtaamisten parantaminen, asiakaskokemuksen kehittäminen, palveluprosessien parantaminen ja uudistaminen ja sujuvoittaminen, asiakaspalautteiden hyödyntäminen, henkilöstön valmennus asiakaspalvelussa, ja innovatiivisten palvelukonseptien kehittäminen tai asiakkaiden osallistaminen palvelun kehittämiseen. Osallistujat oppivat käytännön keinoja asiakaskokemuksen parantamiseen, asiakasdatan analysointiin ja palveluiden personointiin.

INNOSERVE® tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja asiakasajatteluun, palvelujen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen sekä asiakaskeskeistä jatkuvan parantamisen kulttuuria.

INNOSERVE® PIKASTARTTI on kehityspäivän sisällöksi erinomainen valinta.

INNOSERVE® PIKASTARTTI on suunniteltu herättämään uutta ajattelua ja parantamaan asiakaskeskeisyyttä seuraavien elementtien kautta:

  • Räätälöity työpaja: Suunnitellaan vastaamaan organisaatiosi uniikkeja tarpeita.
  • Osallistavat menetelmät: Hyödynnetään palvelumuotoilun, yhteiskehittämisen ja Lean ajattelun periaatteita aktiivisen osallistumisen varmistamiseksi.
  • Konkreettiset työkalut ja menetelmät: Käytämme osallistavia menetelmiä ja tarjoamme konkreettisia työkaluja asiakaskokemuksen ja palveluprosessien parantamiseen.

Valinta kahden keston välillä:

Neljän tai seitsemän tunnin PIKASTARTTI
Sisältö räätälöidään ajankohtaisen tarpeen mukaan. Työpaja, joka tarjoaa katsauksen asiakaskokemuksen kehittämisen perusteisiin. Käytämme inspiroivia kokemustarinoita, visualisointeja tai dramatisointia, jotka auttavat osallistujia hahmottamaan asiakkaiden polkuja ja kohtaamisia.

PIKASTARTin kesto on 0,5-1 päivä

INNOSERVE® kehittämispäivä – Asiakaskeskeisyyden Uudistaja

Ota yhteyttä ja varaa INNOSERVE® PIKASTARTTI-työpaja!

INNOSERVE® PIKASTARTTI tuottaa välittömiä, konkreettisia tuloksia asiakaskokemuksen ja palveluiden kehittämisessä. Integroimme asiakaskeskeisyys- ja Lean-ajattelua parantaaksemme nopeasti organisaation suorituskykyä asiakaspalvelussa.

Hinta alkaen 2 250€ + alv 24% riippuen ryhmän koosta ja päivän kestosta.

Tarjoamme myös seuranta- ja sparrauspäiviä, jotka takaavat, että muutokset eivät vain ole suunnitelmia vaan muuttuvat pysyviksi parannuksiksi organisaatiossanne.

Toteutuksemme ovat saaneet erityistä kiitosta hyödyllisyydestä ja innostavuudesta – tuloksellisuus yllättää osallistuja joka kerta. 
Tämä konsepti todella toimii!

INNOLEAN® PIKASTARTTI: Tehokas yhteistyössä kohti sujuvampaa arkea Kick-off

Kiinnostaako?

Sovi maksuton online-tapaaminen ja keskustellaan kehittämispäivän tavoitteista ja sisällöstä tarkemmin.

Mitä asiakkaamme sanovat?

”Asiakasprofilointi ja myyntiprosessin kehitys toteutettiin selkeästi ja ammattitaidolla. Asiakasprofiilin määrittely ja hyötyjen selkeä kuvaaminen olivat tarkempia kuin mitä itse olisin saanut aikaan. Myyntiprosessin jakaminen pienempiin, selkeisiin tavoitteisiin oli tehokasta. Pidin erityisesti yhteistyöstä ja siitä, miten minua kannustettiin käymään läpi asiat riittävän yksityiskohtaisesti.”

Jaana Saratiikka

Toimitusjohtaja
Saratiikka Oy

”Arvostin erityisesti rauhallista ja perusteellista keskusteluympäristöä. Lähestymistapa antoi tilaa monenlaisille näkökulmille, joita toi esille sekä pitkään alalla olleet että vasta uransa alkuvaiheessa olevat osallistujat. Monimuotoisuus rikastutti keskusteluamme merkittävästi ja auttoi meitä ymmärtämään asioita uudessa valossa.”

Taloushallinnon asiantuntija

Tilitoimisto Awita Oy

”Konsultointi oli todella asiantuntevaa ja toi esiin uusia näkökulmia. Sain selkeitä ja hyödyllisiä lopputuloksia, jotka ovat helposti sovellettavissa käytäntöön. Erityisesti tilaus-toimitusprosessin kuvaus asiakasnäkökulmasta, prosessivaiheiden parantaminen, digitaalisten työkalujen käyttöönotto projektinhallinnassa, toistuvien tehtävien vakiointi ja asiakasnäkökulman sisällyttäminen kaikkiin vaiheisiin olivat erittäin hyödyllisiä. Projektin läpikäynti oli tehokasta ja tarkkaa, mutta samalla joustavaa ja ymmärtäväistä, mikä teki koko prosessista arvokkaan.”

Mari Peräntie

Sisustusuunnittelija
Suunnittelu Shop Oy

”Nina oli erinomainen työpajan vetäjä. Hän ymmärsi osallistujien tarpeet nopeasti ja tulkitsi niitä taitavasti jo muutamalla sanalla. Nina oli helposti lähestyttävä ja ohjeisti selkeästi. Työpajan aikana prosessien eri vaiheet tulivat hyvin hahmotetuiksi, ja näin ymmärsimme, kuinka monia tehtäviä kukin vaihe pitää sisällään.”

Henkilöstöhallinnon asiantuntija PHT

”Olen erittäin tyytyväinen Certum Oy:n taloushallinnon palveluiden uuden asiakkaan käyttöönottovaiheen prosessin kehittämistyöhön. Prosessi suunniteltiin ja toteutettiin huolellisesti, yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. Kehitystyön tavoitteena oli parantaa uuden asiakkaan palvelukokemusta käyttöönottovaiheessa, ja tähän tavoitteeseen päästiin. Uusi prosessi on suunniteltu asiakaslähtöisesti, ottaen huomioon asiakkaan tarpeet ja toiveet. Prosessin kehittäminen onnistui parantamaan palvelukokemusta huomattavasti ja sen soveltaminen on käytännössä helppoa.”

Topi Partanen

Toimitusjohtaja
Certum Oy

”Uusien palveluiden kehittäminen ja markkinalähtöinen testaus auttoivat meitä suunnittelemaan tulevaisuuden palveluvalikoimaamme ja vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin paremmin. Tapahtuma oli ammattimaisesti, tehokkaasti ja innostavasti järjestetty.”

Hannu Vaara

Digitaalisen liiketoiminnan johtaja
Napapiirin Energia ja Vesi Oy

”Uuden palvelukonseptin yhdessä kehittäminen oli suureksi avuksi, jotka auttoivat tekemään asioita järkevämmin ja tehokkaammin.Palvelu oli erittäin hyödyllinen tuotteemme rakentamisessa sekä yrityksemme alkuvaiheen käynnistyksessä. Saimme siitä todella merkittävää apua.”

Kimmo Itäaho

Toimitusjohtaja
Pirkanmaan Pegasus Oy

”Tiimivalmennus oli erittäin onnistunut, erityisesti ison muutostilanteen aikana. Valmennuksen avulla onnistuimme tuomaan tiimin jäsenet lähemmäksi toisiaan ja tunnistamaan työn sujuvuuteen vaikuttavia esteitä. Onnistuimme myös luomaan mukavan ja kannustavan ilmapiirin, mikä oli tärkeää yhteistyön ja vuorovaikutuksen kannalta. Henkilöstön antama palaute valmennuksesta oli myönteistä. Valmennus koettiin hyödylliseksi.”

Sanna Mäensivu

Palvelualuepäällikkö
Rovaniemen kaupunki, työllisyyspalvelut

INNOSERVE® PIKASTARTTI on suunnattu kaikenkokoisille organisaatioille, jotka haluavat parantaa asiakaskokemusta ja uudistaa palvelujaan. Johto, johtoryhmät, esihenkilöstö ja koko henkilöstö, asiakkaat ja sidosryhmät.

Ota yhteyttä Nina Lappalaiseen sähköpostitse nina.lappalainen@proinno.fi tai puhelimitse 0400 308 767

INNOSERVE® – Asiakaskeskeisyyden uudistaja
Proinno Oy:n INNOSERVE® on suunniteltu vastaamaan modernin liiketoiminnan haasteisiin, parantamaan asiakaskokemusta ja uudistamaan palveluita. Kehitystyöpajoissa ja kehitysohjelmisssa yhdistämme teorian ja käytännön, jotta saavutatte kestäviä tuloksia asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Proinno Oy – kumppanisi asiakaskeskeisessä uudistumisessa.

Nina Lappalainen

Toimitusjohtaja

Uudistamisen Arkkitehti
Muutosjohtaja (Interim)
Palvelujen Lean kehittäjä
Excellence in Service –asiantuntija

Nina Lappalainen on Proinnon toimitusjohtaja, Lean-ajattelun sanansaattaja ja uudistamisen asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus palveluliiketoiminnassa. Hänet tunnetaan Palvelujen Lean-kehittäjänä ja Excellence in Service -asiantuntijana. Hän on erikoistunut moderniin johtamiseen, muutosjohtamiseen sekä asiakaskeskeiseen ja yritysvastuulliseen toimintakulttuuriin.

Nina on tehokas strategian juurruttaja, joka edistää yhteistyötä johdon ja henkilöstön välillä ja on ollut mukana monissa uudistusprosesseissa ja kehitysohjelmissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

nina.lappalainen@proinno.fi 0400 308 767