Palvelut Johtaminen

Hyvä ihmisten johtaminen on strateginen valinta.

Olemme uuden edessä, kun toimintaympäristö muuttuu ja työelämä on murroksessa. Tuottavuus on käännettävä kasvuun, ja toimintatapoja ja rakenteita on kehitettävä.

Mutta miten uudistua ja kehittyä? Uudistumiskyvyn, sujuvan työn ja strategisen asiakasymmärryksen rakentaminen organisaatioon lähtee johtamisesta.

Dialoginen, motivoiva johtaminen ottaa ihmiset mukaan yhdessä päivittäisen toiminnan parantamiseen. Se edellyttää uudenlaisia johtamisen ja työelämän taitoja.

Johdon ja esimiesten kanssa kehitämme itsensä johtamisen taitoja, kriittistä ja luovaa ajattelua, ongelmanratkaisukykyä sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Autamme myös ymmärtämään ja hallitsemaan kokonaisuuksia, kehitämme projektiosaamista ja valmentavan johtamisen ja tiimityöskentelyn taitoja, parannamme asiantuntijoiden johtamista sekä ohjaamme lean-ajatteluun sekä asiakasymmärrykseen.

Tavoitteena on luoda kestävä johtamis- ja toimintakulttuurin muutos yhdessä johdon ja henkilöstön kanssa. Se tuo pysyvää kilpailuetua ja rakentaa työnantajakuvan, jota ei voi kopioida. Kaikki tämä työ heijastuu suoraan asiakaskokemuksiin.

Hyödyt
  • Johtamis- ja toimintakulttuuri uudistuvat
  • Johtamisesta tulee suunnitelmallista
  • Johdon ymmärrys ja ongelmanratkaisutaidot paranevat
  • Kehittymistä, innovaatioita ja luovuutta tukevan kulttuuri saa tilaa
Toteutustavat
  • Yrityskulttuurin muutosprosessi perinteisestä uuteen johtamiseen 
  • Tehokas ja osallistava johtoryhmätyöskentely -valmennus 
  • Uusi johtaminen vs. Muutosjohtaminen -valmennus
  • Esimiestyön onnistumisen esteet ja hyvät käytännöt -työskentely ja hyvän esimiestyön ohjeet 
  • Rakentavan, osallistavan ja jatkuvan kehityskeskustelun mallin luominen 
  • Yrittäjän/johdon säännöllinen sparraus