Uusi johtaminen ja kulttuuri Johtamisen kehittäminen – esimiestyö

Johtamisen kehittäminen – Onnistu esimiestyössä

Esimiestyö on usein melko yksinäistä ja haastavaa. Miten onnistua esimiestyössä? Uskomme dialogiseen, motivoivaan johtamiseen, joka vaatii uudenlaista ajattelua ja taitoja. Esimiestyössä onnistuu, kun sen esteet saadaan purettua.

Kenelle? Esimiehille ja johtajille.
Tilaisuuden kesto 3-6 tuntia, riippuen osallistujamäärästä ja asetetuista tavoitteista.

Mitä tehdään? Työpaja alkaa alustuksella aiheeseen. Sitten järjestetään innostava teematyöpaja, jossa pureudutaan esimiesten omista kokemuksista nousevien esimiestyön arjen esteiden ja onnistumisten äärelle. Tunnistetaan kehittämisenkohteita ja ratkaistaan ja puretaan niitä yhdessä. Samalla harjoitetaan vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Tavoitteena on luoda kestävä johtamis- ja toimintakulttuuri, joka tuo pysyvää kilpailuetua ja rakentaa hyvän työnantajakuvan. Keinoina ovat oman työn ja yhteisen toiminnan arjen esteiden purkaminen, henkilöstön osallistaminen, vastuun jakaminen, ongelmanratkaisutaidot, motivoit, avoimuus ja yhteisöllisyys.

Lopuksi kootaan kiteytyksistä yhteinen hyvän esimiestyön käytännön kooste arjen johtamiseen.

Pyydä tarjous
Nina 0400 308 767
nina.lappalainen@proinno.fi