Palvelut Työelämä

Kehittämisen kulttuuri - Työssä onnistumisen kivijalat kuntoon.

Työssä onnistumisen kivijalka on sujuva arki ja sisäinen kehittämisen kulttuuri. Mikä estää ja vahvistaa työn tekemisen hyvin? Mikä edistää yhteistyötä, vastuunottoa ja osaamisen jakamista? Mikä edistää yhdessä kehittämistä ja jatkuvaa oppimista?

Työn kehittäminen on parasta työhyvinvointia. On tärkeää purkaa yhdessä henkilöstön ja johdon kanssa ne pullonkaulat, jotka estävät työn joustavuuden sekä tunnistaa ja karsia pois kaikki turha. Etsimme työyhteisöissä asioita, jotka rajoittavat ja edistävät työn sujuvuutta. Haemme yhdessä ratkaisuja ja luodaan periaatteet yhdessä tekemiseen, ongelmanratkaisuun, ketterään ja työn merkityksellisyttä vahvistavaan kehittämiskulttuuriin. Nämä yhdessä vahvistavat ihmisten hyvinvointia.

Mistä syntyy sujuva arki? Näitä ovat selkeät tavoitteet, nykyaikaiset työvälineet ja -ympäristö, hyvä työilmapiiri, toimiva tiedonkulku, palaverikäytännöt, ajankäytönhallinta, avoin vuorovaikutus ja reilut ongelmanratkaisun prosessit.

Mistä sisäinen innovaatiotoiminta, työn merkityksellisyys ja kestävä uudistuminen rakentuu? Sisäinen motivoiva kehittämiskulttuuri ja jatkuva uudistuminen tehdään yhdessä. Se tarvitsee toimiakseen selkeät ja vakiintuneet toimintatavat kehitysideoiden keräämiseen, käsittelyyn ja hyödyntämiseen sekä kannustamiseen.

Kaiken sitova liima on luottamuksellinen ja kannustava ilmapiiri, jota kaikin keinoin yhdessä vaalitaan. Vakiintuneet toimintatavat ylläpitää jatkuvaa dialogia ja hyvää ilmapiiriä.

Oli kehittämisen tarpeesi sisäisen toiminnan sujuvuuden tai tehokkuuden parantamisessa tai työntekijöiden sitoutumisen ja luottamuksen nostamisessa tai sisäisen innovaatiotoiminnan rakentamisessa, voit hyödyntää ketterän uudistumisen menetelmiä. Uudistuminen tarvitsee systemaattista ongelmanratkaisua ja kehittämistoimintaa.

Suunnittelemme kanssasi polun muutoksen onnistumiseksi ja varmistamme strategian ja uudistuksien läpiviennin loppuun asti osaksi päivittäistä toimintaa. Tavoitteena on koulia koko organisaation henkilöstö ratkomaan työssä onnistumisen esteitä, vahvistamaan vahvuuksia ja oppimaan yhdessä. Silloin arki sujuu ja toiminta uudistuu.

Sovitaan hetki keskustelulle ja katsotaan yhdessä miten voimme auttaa teitä onnistumaan. 

Ota yhteyttä

p. 0400 308 767 / Nina Lappalainen
ELY-keskuksen kehittämisasiantuntija 
Kaipaako yrityksesi toiminta tehostamista tai selkeyttämistä?

Hiotaan ELY-keskuksen palvelun avulla yrityksesi toimintaa kuntoon.
Tuottavuus ja digitalisointi

Hyödyt
 • Sisäinen toiminta ja työyhteisö kehittyvät, työhyvinvointi paranee.
 • Työn tekemisen esteet poistuvat ja vuorovaikutus ja viestintä paranevat.
 • Sisäinen vakiintunut kehittämistoiminta uudistaa ja edistää kilpailukykyä.
 • Henkilöstö sitoutuu paremmin ja työmotivaatio nousee.
 • Työnantajakuva kehittyy ja rekrytointi helpottuu.

Esimerkkejä toteutustavoista
 • Työn sujuvuuden kehittämisen malli
 • Sisäisen innovaatiotoiminnan suunnittelu, rakenteet ja toimintamallin kokeilu ja käytäntöön juurruttaminen
 • Lean-perusteet, lean-ajattelun ja periaatteiden hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä
 • Sisäisten Lean muutosagenttien valmentaminen
 • Itsensä johtaminen ja ajankäytön hallinta, koulutus
 • Henkilöstötutkimus, työpäiväkokemuksien selvittäminen eri menetelmin
 • Digitaalisuuden hyödyntäminen sisäisissä prosesseissa