Työelämä Sujuva työ ja yhteistyö -henkilöstön kehittämispäivä

Sujuvu työ ja yhteistyön kehittäminen

Millaisia toistuvia ongelmia kohtaatte työpäivässä? Mikä estää ja edistää sujuvaa arkea työssä? Mitä voimme tehdä parantaaksemme työilmapiiriä? Napakoittaa palavereita ja päätöksentekoa? Parantaa omaa ja yhteistä ajankäytön hallintaa? Onko teillä toimivia käytäntöjä ongelmien ratkaisemiseksi? Voivatko työntekijät vaikuttaa työtapojen parantamiseen? 
Tehosta työntekoasi ja ota Lean-ajattelu haltuun. Karsi turha työ ja johda tehokkaasti. Saatte konkreettisia vinkkejä oman työarjen parantamiseen. 

Työn ja yhteistyön sujuvuuden kehittäminen. 100% takuu toimivuudelle!
Opitte yksinkertaisen, selkeän ja helposti omaksuttavan menetelmän päivittäiseen ongelmanratkaisuun. Sujuvampaan työn tekemiseen tähtäävässä työpajassa kehitetään omaa työtä ja yhteistyötä. Työn arjen sujuvuus edistää henkilöstön työhyvinvointia, sitoutumista ja työn tuottavuutta.

Tekemisen laatu ja tehokkuus paranevat, jos työntekijät ovat tunnetasolla sitoutuneita. Tunnetason sitoutumiseen vaikuttavat arjen kokemukset työstä. Työntekijöiden kokemusten ymmärtämisen avulla voidaan vaikuttaa tarkoitukseen sopivin menetelmin työntekijän työssä sitoutumiseen, muutosten toteutumiseen ja uudistumiseen. Sitoutuminen syntyy luottamuksesta. 

Tavoite on luoda yhteinen ymmärrys kehittämisen kohteista, herättää motivaatio oman työn ja yhteisen toiminnan kehittämiseen.

Kehittämispäivän/työpajan sisältö: 

Osallistujille lähetetään ennakkoon kysely, jonka perustella INNOLEAN®-työpajassa kehitettävät teemat valikoituvat.

 • Ajattelua herättelevä alustus:
  Asiakaslähtöisen ajattelun ja toiminnan perusperiaatteet, käytännön esimerkkejä, vinkkejä ja ajattelun herätteitä.

 • Lähtötilanne, muutostarpeet ja tavoite:
  Työpajassa tunnistetaan, luokitellaan ja puretaan oman työn ja yhteisen toiminnan sujuvuuden esteitä. Ideoimme yhdessä vaihtoehtoisia ratkaisuja työn sujuvuuden lisäämiseksi, parannamme ongelmanratkaisutaitoja, lisäämme avoimuutta ja yhteistä ymmärrystä.

 • Innostava, hyödyllinen ja tehokas työskentely: ongelmanratkaisun käytännön harjoittelu
  Ratkaisemme osallistujien kokemuksista nousevia työn sujuvuuden esteitä, opettelemme priorisointia ja jaamme hyvin toimivia kokemuksia, käytäntöjä ja osaamista toisillemme. Hyödynnämme työskentelyssä tehokkaita ongelmanratkaisutyökaluja ja tekniikoita. Lopuksi sovitaan seuraavat askeleet muutosten käytäntöön viemiseksi arjen toimintaan.
Tuloksena syntyy kipinä luottamuksen rakentamiseen, systemaattiseen ongelmanratkaisuun ja päivittäisen työn tehokkuuden ja sujuvuuden parantamiseen. Kun huomataan, mikä estää ja edistää työssä onnistumista, arki sujuu paremmin. 

Hyödyt?

 • Tukee, edesauttaa ja nopeuttaa juurisyiden löytämistä osana toiminnan kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista.
 • Valmentaa henkilöstöä rakentamaan toimivia, osallistavaa ja ratkaisuhakuista toimintakulttuuria, jossa ratkaistaan yhdessä ongelmia.
 • Poistaa työn tekemisen esteitä, parantaa kommunikaatiota ja arkea.
 • Sitouttaa henkilöstöä palvelujen ja työnsä kehittämiseen.
 • Uudistaa ja luoda yhteistä ymmärrystä ja kehittää ongelmanratkaisutaitoja. 
 • Edistää yhdessä tekemistä, jatkuvaa oppimista ja käytännön kehittämistoimintaa.
 • Parantaa työntekijäkokemusta ja työnantajakuvaa.
Toimintamallin vakiinnuttaminen varmistaa arjen toimintatapojen ja uudistuksien läpiviennin loppuun asti osaksi päivittäistä toimintaa. Käytännön arjen muutokset edellyttävät onnistuakseen johdon sataprosenttisen tuen. Tavoitteena on koulia koko organisaation henkilöstö ratkomaan työssä onnistumisen esteitä ja oppimaan yhdessä. Saat mutkattomia ja käytännönläheisiä keinoja Lean-ajattelun onnistuneeseen läpivientiin arjessa. 

Suositus
"Ninalla on pitkä kokemus, vahva kehitysosaaminen ja hyvät kommunikointitaidot. Hänellä on riittävästi auktoriteettia ja hän saa kaikki mukaan kehittämään. Hän laittaa itsensä täysillä likoon ja samalla saa kaikista ihmisistä parhaat puolet esiin, tuottaa ihmisille onnistumisen kokemuksia. Loistavaa!”
                         Joosia Miettinen, omistaja, Makrum Oy

"Isossa muutostilanteessa onnistuttiin tuomaan tiimiä yhteen ja nostamaan esille työn sujuvuuden esteitä. Mukavan ilmapiirin luomisessa onnistuttiin. Henkilöstön palaute valmennuksesta oli hyvää."
                  Sanna Mäensivu, palvelualuepäällikkö, Rovaniemen kaupunki, työllisyyspalvelut

Kehittämispäivän/valmennuksen kesto 3-6 tuntia
Toteutus joko läsnä tai verkossa. 
Hinta alk. 2280€ + alv + matka- ja majoituskulut. Myös avaimet käteen -toteutuksena sisältäen tilat ja tarjoilut. 

Tilaa koulutus  

Tai pyydä online-esittely ja keskustellaan lisää 0400 308 767 / Nina Lappalainen
nina.lappalainen@proinno.fi 

Suositus! Saat enemmän irti toiminnallista tietoa henkilöstön johtamiseen, jos yhdistämme kehittämispäivän yhteyteen syvällisen läpivalaisun henkilöstön kokemuksista. Sisältää kysely- ja haastattelututkimukset sekä kehittämispäivän tai useamman. Lopputuloksena kehittämissuunnitelma toteutettavaksi seuraaville 100 ja 1000 päivälle. Lue lisää
Ota yhteyttä, jutellaan juuri teidän tarpeisiin sopivasta ratkaisusta. 

Työpajan fasilitaattori Nina Lappalainen

Asiakkaiden kokemuksia työpajoista: 

”Hyvin suunniteltu ja toteutettu. Yhdessä tehty. Saimme aikaan konkreettista ja hyödyllistä.”

"Löysin tehokkaampia tapoja toteuttaa työtäni, sekä sain laajemman näkemyksen siitä kuinka palvelun laatua voi samaan aikaan sekä parantaa että toteuttaa taloudellisemmin.”
”Käytännönläheisyys ja meille oikeiden asioiden yhdessä työstäminen ylitti odotukset." 

"Työskentelyn nopeus ja strukturoitu eteneminen auttoi pääsemään jumikohdista yli. Vasta luovien ratkaisujen jälkeen mietittiin miten ratkaisut voidaan toteuttaa käytännössä.”

Lue lisää

Blogi, Kenellä on varaa olla kehittämättä työnarjen sujuvuutta ja sen johtamista?
Blogi, Ylivoimaista sujuvuutta ja hyötyä arkeen 
Blogi, Työn kehittämisellä työhyvinvointia ja tuottavuutta
Case, Työntekijät kehittivät parempia työllisyyspalveluja
Case, työntekijät otettiin mukaan työn kehittämiseen
Case, Lean johti muutokseen
Blogi, Työn kehittäminen on parasta työhyvinvointia
Blogi, Työssä onnistuminen - tunnista ja korjaa esteet

Syventävät vaiheet: 
1. INNOLEAN® SMART on syventävä kaksivaiheinen haastattelu- ja kyselytutkimus, jolla varmistetaan lähtötilanteen oikeellisuus eri näkökulmista. 

2. INNOLEAN® SPRINTTI on STARTTI-vaiheessa nousseista ongelmista valitun yhden ongelman ratkaiseminen, ratkaisun käytännön kokeilu yrityksessä ja siitä saatavien kokemuksien hyödyntäminen ratkaisun parantamiseksi. Muutosviestintä ja toimivan mallin läpivienti tuetusti osaksi päivittäistä toimintaa alk. 3 pv. Varaa maksuton online-esittely. 

3. INNOLEAN® TOIMINTAMALLI Työn ja yhteistyön sujuvuus -toimintamalli: työskentelyyn sopivan ilmapiirin rakentaminen, yrityksen oman mallin rakenteet ja toimintatavat, omat työkalut ja uusien käytäntöjen juurruttaminen yrityksesi arkeen alk. 5 pv.
Varaa maksuton online-esittely. 

INNOLEAN® -muutosohjelmat perustuvat Lean kehittämisen, kestävän ja vastuullisen johtamisen periaatteisiin sekä tutkimukseen. Tavoitteena on parantaa ja uudistaa työtapoja, yhteistyötä, palveluja ja ihmisten kokemuksia.