Johtajan työ on usein hyvin yksinäistä, etkä välttämättä voi avata kaikkia ajatuksiasi erityisesti hetkinä, jolloin itse tarvitset tukea – johtajan on oltava aina vahva ja yrityksen toiminnan moottori.

Jokainen johtaja tarvitsee itselleen keskustelukumppanin, oman työn tukijan, kannustajan ja säännöllistä sparrausta. Foorumin, jossa voit käsitellä luottamuksellisesti ja rakentavasti työtä, siihen liittyviä tekijöitä ja näihin liittyviä kokemuksia. Jaksat itse paremmin sekä kehityt johtajana entistäkin paremmaksi.

Ohjauksessa voimme keskittyä niin henkilökohtaiseen johtajuuden ja oman työn kehittämiseen kuin myös työyhteisön toiminnan selkeyttämiseen ja löytämään tuloksellisia tapoja toimia.

Johtamisen kehittämisen ohjaus vaikuttaa syvällisesti. Se vahvistaa luottamusta hallita johtamistyötä ja siihen liittyviä muutoksia. Lisäksi se selkeyttää perustehtävää, auttaa löytämään uusi näkökulmia ja oivalluksia työhön. Se vähentää työn henkistä kuormittavuutta, lisää työtyytyväisyyttä ja parantaa toiminnan laatua.

Sparraus = on ulkopuolisen asiantuntijan johdolla tehtävää ohjausta ja fasilitointia johtamisen kehittämisen tueksi.

Kuinka autamme?

Joustavasti verkkotapaamisina (Teams, Google Meet, Zoom) tai puhelimitse sinulle sopivana ajankohtana. Täsmänä tai määräaikaisena sarjana. Sparraus ei sisällä ennakko- tai jälkitoimenpiteitä.

Johtamisen, oman työn ja yhteistyön sujuvuus – sparraus ja kehittämisen tuki

Teema: Mitä asioita pitäisi ratkaista, jotta oma työ ja yhteistyö olisi mielekästä ja sujuvaa? Selkeytetään nykytilanne ja tavoitteet, puretaan yhdessä johtamiseen liittyviä solmukohtia ja vahvistetaan hyvin toimivia käytäntöjä.

Sparraajat Nina Lappalainen ja Tani Järvinen
Ennen sparrausta keskustellaan kanssasi sparrauksen tavoitteesta ja toteuttamisesta. Sparrauksen aikana täsmennetään kehittämistarpeet, käydään läpi nykytila ja sovitaan jatkotoimenpiteistä.

100% sparrattavista suosittelee sparrausta muille.