Työelämä Henkilöstön kehittämispäivä

Henkilöstön kehittämispäivät – työpajat

Sujuvampi työ – Pura arjen esteet

Millaisia viheliäisiä ongelmia kohtaatte työpäivässä? Vain noin puolet työajasta on tehokasta, ja harva meistä kehittää työtään oma-aloitteisesti. Sujuvampaan työelämään tähtäävä työpaja on Pura arjen esteet. Siinä pureudutaan Lean-lähtöiseen tiimityöhön, ajattelu- ja toimintamalleihin sekä työn ja yhteistyön kehittämiseen. Kohteina on niin oman työn kuin yhteistyön kehittäminen.

Kenelle? Koko henkilöstölle.
Tilaisuuden kesto 4-6 tuntia, riippuen osallistujamäärästä ja asetetuista tavoitteista (ongelmanratkaisun ja käytännön toimintasuunnitelman syvyys). 

Mitä tehdään? Työpajassa puretaan oman työn ja yhteisen toiminnan arjen esteitä, tarjoamme ratkaisuja työn sujuvuuden lisäämiseksi, parannamme ongelmanratkaisutaitoja, lisäämme avoimuutta ja työhyvinvointia. Tunnistetaan ja puretaan kokemuksista nousevia arjen esteitä, opetellaan priorisointia ja työstetään ratkaisuja yhdessä. Lopuksi sovitaan seuraavat askeleet muutosten käytäntöön viemiseksi arjen toimintaan.

Tuloksena on tehokkaammat ja sujuvammat työskentelytavat ja motivoivia kokemuksia yhdessä onnistumisesta. Syntyy kipinä luottamuksen rakentamiseen, systemaattiseen ongelmanratkaisuun ja päivittäisen työn kehittämiseen. Kun huomataan, mikä estää työn hyvin tekemisen, arki sujuu paremmin.

Pyydä tarjous
Nina 0400 308 767
nina.lappalainen@proinno.fi 

Asiakaskokemuksia työpajoista ja kehityspäivistä

Innolean - Parempi ajankäytönhallinta

Innnolean antaa arjen välineitä parempaan itsensä johtamiseen ja ajankäytön hallintaan.

Kenelle? Henkilöstölle.
Tilaisuuden kesto 3-6 tuntia, riippuen osallistujamäärästä ja asetetuista tavoitteista.

Mitä tehdään? Innostava teematyöpaja, jossa pureudutaan herättelevän, virikkeitä ja työkaluja antavan alustuksen jälkeen keräämään osallistujien omia ajankäyttöön ja itsensä johtamiseen liittyviä haasteita. Samalla tutkitaan, mikä estää ja edistää sujuvaa arkea työssä.

Tuloksena luodaan tehokkaat menetelmät ja työkalut ajankäytön ja itsensä johtamisen kehittämiseen. Lopuksi ratkaisujen pohjalta kootaan yhteinen opas parhaista käytännöistä itsensä johtamiseen ja ajan käytön hallintaan. Osallistujat saavat uusia ajatuksia arjen hallintaan.

Pyydä tarjous
Nina 0400 308 767
nina.lappalainen@proinno.fi

Asiakaskokemuksia työpajoista ja kehityspäivistä

Palvelujen kehittäminen – Ymmärrä asiakastasi

Asiakkaiden kohtaamisen merkitys korostuu jatkuvasti. Miten saadaan asiakasymmärrystä parannettua ja asiakaspalautetta käyttöön? Vain pieni osa asiakkaista kokee saavansa erinomaista palvelua. Alle puolet työntekijöistä kokee voivansa vaikuttaa palvelun kehittämiseen

Kenelle? Asiakkuuksista vastaaville.
Tilaisuuden kesto 3-7 tuntia, riippuen osallistujamäärästä ja asetetuista tavoitteista.

Mitä tehdään? Alustus asiakaslähtöisyydestä, asiakaskokemuksesta, yhdessä oppimisesta ja uudistumisesta. Innostava teematyöpaja, jossa hyödynnetään palvelumuotoilua ja pureudutaan palvelukokemuksista ennakkokyselystä nousevien teemojen äärelle, ideoidaan ja innovoidaan ratkaisuja visuaalisia ja tarinallisia menetelmiä hyödyntäen yrityksen saamista asiakaspalautteista nousevien teemojen äärellä.

Tuloksena tunnistetaan kehittämisenkohteet ja onnistumiset, ratkaistaan kehityskohteita ja puretaan niitä yhdessä. Samalla harjoitetaan asiakaslähtöisyyttä sekä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Osallistujille lähetetään ennakkoon kysely, jonka perustella Innolean-työpajassa kehitettävät teemat valikoituvat.

Pyydä tarjous
Nina 0400 308 767
nina.lappalainen@proinno.fi

Asiakaskokemuksia työpajoista ja kehityspäivistä

Johtamisen kehittäminen – Onnistu esimiestyössä

Esimiestyö on usein melko yksinäistä ja haastavaa. Miten onnistua esimiestyössä? Uskomme dialogiseen, motivoivaan johtamiseen, joka vaatii uudenlaista ajattelua ja taitoja. Esimiestyössä onnistuu, kun sen esteet saadaan purettua.

Kenelle? Esimiehille ja johtajille.
Tilaisuuden kesto 3-6 tuntia, riippuen osallistujamäärästä ja asetetuista tavoitteista.

Mitä tehdään? Työpaja alkaa alustuksella aiheeseen. Sitten järjestetään innostava teematyöpaja, jossa pureudutaan esimiesten omista kokemuksista nousevien esimiestyön arjen esteiden ja onnistumisten äärelle. Tunnistetaan kehittämisenkohteita ja ratkaistaan ja puretaan niitä yhdessä. Samalla harjoitetaan vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Tavoitteena on luoda kestävä johtamis- ja toimintakulttuuri, joka tuo pysyvää kilpailuetua ja rakentaa hyvän työnantajakuvan. Keinoina ovat oman työn ja yhteisen toiminnan arjen esteiden purkaminen, henkilöstön osallistaminen, vastuun jakaminen, ongelmanratkaisutaidot, motivoit, avoimuus ja yhteisöllisyys. Lopuksi kootaan kiteytyksistä yhteinen hyvän esimiestyön käytännön kooste arjen johtamiseen.

Pyydä tarjous
Nina 0400 308 767
nina.lappalainen@proinno.fi

Asiakaskokemuksia työpajoista ja kehityspäivistä

Hyvä esimies johtaa itseään

Itsensä johtaminen on haaste monelle esimiehelle ja johtajalle. Miten johtaa itseään?

Kenelle? Esimiehille ja johtajille.
Tilaisuuden kesto 4-6 tuntia, riippuen osallistujamäärästä ja asetetuista tavoitteista.

Mitä tehdään? Työpaja alkaa alustuksella ajankäytönhallinnasta ja itsensä johtamisesta. Sitä seuraa innostava teematyöpaja, jossa pureudutaan alustuksen jälkeen keräämään esimiesten omista kokemuksista nousevia kokemuksia hyvästä ajankäytöstä.
Lopuksi kootaan osallistujien omien kokemustarinoiden pohjalta opas parhaista käytännöistä itsensä johtamiseen ja ajankäytön hallintaan.

Tavoitteena on luoda kestävä johtamis- ja toimintakulttuuri, joka tuo pysyvää kilpailuetua ja rakentaa hyvän työnantajakuvan.

Pyydä tarjous
Nina 0400 308 767
nina.lappalainen@proinno.fi 

Asiakaskokemuksia työpajoista ja kehityspäivistä