Ajattele, ymmärrä ja muutu - Lean ajattelu

Ihmiset haluavat usein lean-ajattelun avulla nopeita ratkaisuja ja suoria tuloksia, mutta niitä ei ole. Suurin muutos tarvitaan ajatteluun.
Olet varmasti kuullut, että harjoitus tekee mestareita. Toisto kuulostaa yksinkertaiselta ja varmalta keinolta oppia uutta. Miksi silti suurin osa helpoistakin muutoksista epäonnistuu? Koska tarvitaan todellista ajattelun muutosta, kykyä tunnistaa ja ratkaista ongelmia, oppia pois vanhoista tavoista ja opetella tilalle uusia – sekä myös omaksua ne. Uusi tapa ajatella ja toimia vaatii jopa 10 000 toistoa. Tähän tähtää Lean-matka.

Lean on ihmisten välistä toimintaa

Ihmiset haluavat nopeita ratkaisuja ja suoria tuloksia, mutta helppoja ratkaisuja ei ole. Ne johtavat lyhytaikaisiin vaikutuksiin ilman todellista ajattelun muutosta”,  totesi ”Leanin isä", professori Jim Womack, Lean Enterprise Institute. Hän oli pääpuhujana syyskuussa Espoossa Suomen Lean-yhdistyksen järjestämässä Lean Management -seminaarissa.
Womakin mukaan tarvitaan uudenlaista johtamista, syvällistä ymmärtämistä ja uudelleenajattelua. Tarvitaan päivittäistä yhteistyötä. Lean on tapa organisoida ihmisiä luomaan yhdessä arvoa. Se on työyhteisön yhteinen päättymätön matka, joka aina on uniikki. Tärkeintä on ymmärtää kokonaisuutta ja ymmärtää, mitä pitää kysyä, nähdä, kuulla ja ymmärtää, jotta voi luoda tiedon pohjalta realistisen kokonaiskuvan syy-seuraussuhteista. Liian usein ongelmiin haetaan nopeita ratkaisuja vaikkapa teknologian avulla, jolloin kokonaisuuden ymmärrys jää syntymättä.
”Matka on ihmisten välistä toimintaa, tiimityötä ja jatkuvaa parantamista.”

Arjen käytännöt muuttuvat hitaasti 

Samaan ajatteluun tukeutuu myös kaizen, joka tulee Japanista ja tarkoittaa parantamista pienin askelin. 
”Vie kauan aikaa oppia pois vanhoista tavoista. Vie kauan aikaa oppia uusia, parempia tapoja. Käytännöt muuttuvat hitaasti”, totesi toinen pääpuhujista, Sammy Obara, Honsha Associates.
Koska kyse on aina ihmisistä ja heidän toiminnastaan, eikä työkaluista, on ensin vaikutettava ajatteluun. On päästävä eroon vanhoista ajattelumalleista ja tavoista, mikä on haastavaa. On tuotava ajattelu arkeen ja opeteltava uudet rutiinit sekä harjoiteltava ja harjoiteltava niitä. Se johtaa oppimiseen. Tavoitteena on oppiminen luonnollisena osana arkea.  ”Tätä on kaizen. Siksi nopeita ratkaisuja ei ole.”

Kaiken keskiössä on arvon luominen asiakkaalle

Lean-ajattelun tai ylipäänsä ihmislähtöisen työn kehittämisen tavoitteena on ohjata tekemistä kaiken turhan karsimiseen ja tehokkaaseen tiimityöskentelyyn sekä tehdä asiakkaan kannalta oikeita asioita, mikä johtaa asiakasarvon paranemiseen. Tästä hyötyvät kaikki.

Todellisen tiimityön ja Lean-onnistumisen esimerkin esitteli Wiebe Nijdam Rijkswaterstaatista. Alueella piti rakentaa nopeasti ja kustannustehokkaasti tunneli. Projektin haluttiin myös aiheuttavan mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja elinkeinolle.
”Tarvittiin tehokkuutta, uutta ajattelua ja työskentelytapoja sekä tiimien välistä tiivistä yhteistyötä tunnelin rakentamiseksi yhdessä viikonlopussa. Onnistuimme tässä hyvän suunnittelun, kehittyneen dialogin ja yhteisen, selkeän tavoitteen avulla”, kiteytti Nijdam. Lisää tunneliprojektista täältä

Pienin askelin uuteen kulttuuriin

Leanin laatumatkalle, yhteisen tekemisen ja jatkuvan oppimisen tielle on lähtenyt myös Stara eli Helsingin kaupungin rakentamispalvelu.
”Tähän uuteen kulttuurin ei ole oikotietä vaan matka alkaa pienistä askelista. Meille on tärkeää vastuullisuus, johdon sitoutuminen, jokaisen työntekijän oppimisen tukeminen ja tiimitoiminta”, kertoi Ilpo Laitinen Starasta. 
Milloinkahan Suomessa voitaisiin seurata Rijkswaterstaatin tunnelimallia, rakentaa ripeästi ja tehdä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa yhteisiä sopimuksia vaikkapa kesäisin vaivaavista katutöistä? Ehkä joku projekti voisi toimia pilottina ja siten muuttaa koko kulttuuria.

Kun tarvitset kumppania Lean-matkallesi, ota yhteyttä!
Nina Lappalainen, muutosarkkitehti, p. 0400 308 767,
nina.lappalainen@proinno.fi
Proinno.fi

Mitä Lean on? 

Lean on ajattelutapa ja oppimisjärjestelmä, jonka tavoitteena on perusteellinen ja avoin työyhteisön toimintamallien arviointi, järjestelmällinen kehittäminen sekä niiden jatkuva parantaminen yhdessä johdon ja henkilöstön kanssa.
Lue lisää Leanista Proinnon blogista.

Lean-ajattelussa opitaan 
• ymmärtämään mikä on asiakkaalle arvokasta,
• tunnistamaan toiminnan esteitä asiakkaan silmin sekä poistamaan niitä systemaattisesti ja jatkuvasti.
• tekemään ja ajattelemaan yhdessä siten, että jokaisen osallistujan panos on yhtä arvokasta
• haastamaan totutut tavat ja tehdä aina vain paremmin ja tehokkaammin.

Edellinen <
> Seuraava
(Johtaminen uudistettiin yhteistyöllä )

Tehdäänkö yhdessä?

Ota yhteyttä, autamme sinua onnistumaan.

Email again: